Lapuanjoen kalatalousalue

Lapuanjoen kalatalousalueen vuosikokous

pidetään Kuortaneella Urheiluopiston Liikuntahotellilla (luentosali 3, 2. kerros) ti 23.6.2020 klo 17.30.

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään Lapuanjoen kalatalousalueen yleiskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat sekä viime vuonna toimintansa lopettaneiden Alavus-Töysä-Kuortane kalastusalueen (1.1.-30.10.2019) ja Lapuanjoen kalastusalueen (1.1.-5.8.2019) tilinpäätökset sekä toimintakertomukset. Kuullaan niitä koskevat tilintarkastajan lausunnot ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lisäksi päätetään Lapuanjoen kalatalousalueen liittymisestä Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry:n jäseneksi sekä esitellään kuluvana vuonna kalatalousalueelle laadittavan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisprosessia.

Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

Lisäksi kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 30.6.-7.8.2020 välisenä aikana kalatalousalueen nettisivulla osoitteessa www.lapuanjoenkalatalousalue.fi

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa kirjallisena kalatalousalueen osoitteeseen: Lapuanjoen kalatalousalue, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki.

Lapuanjoen kalatalousalueen hallitus

Lisätietoja:
Marko Paloniemi
toiminnanjohtaja
Lapuanjoen kalatalousalue
p. 0400 364558
marko.paloniemi@netikka.fi

Lapuanjoen kalatalousalueen kokouksen 23.6.2020 pöytäkirja löytyy alla olevasta linkistä.

Pöytäkirjaan tästä: