Tarkkailuraportit

Tällä sivulla esitetään Lapuanjoen kalatalousalueelle sijoittuvien kalataloudellisten tarkkailuiden tuloksia ja muita tutkimusraportteja.

Kuotesjärven ja Putulanjärven säännöstelyn muutokseen liittyvä velvoitetarkkailuraportti 2021